Flexibilní vzdělávání vašich zaměstnanců online

Máte slevu na Seduo do firmy!

  • Flexibilní způsob vzdělávání zaměstnanců online
  • Přes 150 zajímavých kurzů s českými profesionály různých oborů
  • Oblíbená forma videokurzů u zaměstnanců všech pozic
Sleva 10 % na firemní vzdělávání

Objednejte si do 8. července firemní Seduo na rok a získejte slevu 10 %

3 příběhy jak videokurzy na Seduo.cz změnily naši firmu

Sleva 10 % na firemní vzdělávání

Nestíháme jezdit na školení, a přesto se vzděláváme

„Albi teď hodně roste, máme spoustu práce a nestíháme jezdit někam na školení. Zároveň ale ve vzdělávání nechceme stagnovat. Videokurzy Seduo to řeší skvěle, díky nim se můžeme snadno rozvíjet z kanceláře i z domova. Seduo u nás může využívat skoro každý, od manažerů po prodavače. Nejvíc se studuje angličtina. Hlavně naši produktoví specialisté ji potřebují ke každodenní práci a videokurzy Sedua mají k dispozici prakticky kdykoliv.“

Lenka Němcová
Lenka Němcová, ALBI Česká republika a.s.
personální manažer
rating

Zvýšili jsme soft-skills našich zaměstnanců, což jsme dlouho postrádali

„Osvědčilo se nám nabídnout kolegům co nejvíce možností ke vzdělávání, aby si sami vybrali, co je zajímá. Seduo do naší firmy přineslo kurzy z oblasti soft-skills, což jsme do té doby neměli. I díky tomu byl zájem o kurzy na Seduo velký. Celkově bereme vzdělávání jako důležitý a oblíbený zaměstnanecký benefit.“

Martin Basl
Martin Basl, Livesport, s.r.o.
Business Development Manager
rating

Obchodníci zlepšili své komunikační dovednosti

„Videokurzy Seduo se v naší firmě rychle ujaly. Zaměstnanci pozitivně hodnotili, že si kurzy mohou prakticky pustit kdykoliv a kdekoliv. Zároveň je možné studovaný kurz kdykoliv přerušit a následně se k němu kdykoliv vrátit. Taková obědová přestávka se Seduem vždycky zpříjemnila pracovní den. Na to je ostatně forma krátkých lekcí ideální. Mezi oblíbené kurzy patřila angličtina a zdokonalování se v tabulkách, tedy MS Excel. Kolegové z obchodního oddělení pozitivně hodnotili kurzy na komunikační dovednosti.“

Ing. Tomáš Hájek
Ing. Tomáš Hájek, Pražská plynárenská, a.s.
odbor personální
rating

Zní vám to dobře?

Bezva. Nechte nám na sebe kontakt, domluvíme si schůzku a vše vám ukážeme.

Vaše kontaktní údaje použijeme za účelem Vašeho oslovení ohledně nezávazné schůzky k produktu Seduo, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Správcem údajů je společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381.

Zasláním požadavku poskytujete správci jméno, příjmení, e-mail, telefon a další údaje za účelem vyřešení vašeho problému či zodpovězení dotazu. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Podmínky získání slevy

Slevu 10 % získá každý firemní zákazník, který s námi uzavře písemnou objednávku do 8. července. Sleva se vztahuje v případě zakoupení více než 10 licencí. Přičemž ke spuštění Sedua může dojít kdykoliv do konce tohoto roku.